Kilig sa Harana (Sweet Serenade): A Kasa*

Kilig sa Harana (Sweet Serenade): A Kasa Bawat indak ng gitara               Your guitar's dancing, in sweet strums ang daliri'y tumitipa                 with your fingers, lovely tune hums o pagsintang kay tamis            intense passion, so warm, so… Continue reading Kilig sa Harana (Sweet Serenade): A Kasa*