variations of the word uprooting

as a toddler these chubby set of tiny toes were buried in brown cake of forest's earth, as the plump fingers reach out for blood-red wild berries, as a student these leather-covered soles wandered through cemented schools, universities, as the mind gulps data after data, oh so, committedly, as a two-decade lady these desperate feet… Continue reading variations of the word uprooting

patawad, Pilipinas (forgive me, Philippines)

Patawad, Pilipinas Hindi ako makakaboto bukas. Ang mga paa ko’y nakaapak sa isang malayong landas. Kumakayod para sa pamilyang hugutan ng lakas. Subalit, Pilipinas, dinig ko ang iyong hikbi. Umiiyak din ang aking puso, na para bang ako’y sawi sa nakikitang mga pangalang sa malamang ay magwawagi. Oo, Pilipinas, mahina ako sa Filipino. Sa simpleng… Continue reading patawad, Pilipinas (forgive me, Philippines)