patawad, Pilipinas (forgive me, Philippines)

Patawad, Pilipinas Hindi ako makakaboto bukas. Ang mga paa ko’y nakaapak sa isang malayong landas. Kumakayod para sa pamilyang hugutan ng lakas. Subalit, Pilipinas, dinig ko ang iyong hikbi. Umiiyak din ang aking puso, na para bang ako’y sawi sa nakikitang mga pangalang sa malamang ay magwawagi. Oo, Pilipinas, mahina ako sa Filipino. Sa simpleng… Continue reading patawad, Pilipinas (forgive me, Philippines)